Hộp điều khiển 6 cử chỉ

Một cách thú vị và dễ dàng để điều khiển tất cả các thiết bị nhà thông minh Aqara của bạn

6 Cử chỉ / Điều khiển có thể tùy chỉnh | Tuổi thọ pin 2 năm

* Cần có Aqara Hub và được bán riêng.

Hộp điều khiển 6 cử chỉ

Một cách thú vị và dễ dàng để điều khiển tất cả các thiết bị nhà thông minh Aqara của bạn

6 Cử chỉ / Điều khiển có thể tùy chỉnh | Tuổi thọ pin 2 năm

* Cần có Aqara Hub và được bán riêng.

6 cử chỉ để điều khiển ngôi nhà của bạn